Guvernér

Hledám varianty 'guvernér' [ guvernér (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezdráš 2:63... ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceniGuvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud...
Nehemiáš 7:65... ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceniGuvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud...
Nehemiáš 7:70...vůdcové otcovských rodů přispěli na díloGuvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis...
Nehemiáš 8:9... Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakaliGuvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s...
Nehemiáš 10:2... levitů a kněží." Svou pečeť připojiliGuvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš, Serajáš,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |