Goliáš

Hledám varianty 'goliáš' [ goliáše (4) goliáš (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 17:4...tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl...
1. Samuel 17:8...hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonošGoliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč...
1. Samuel 17:23...řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to...
1. Samuel 21:10...spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti...
1. Samuel 22:10...mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha,...
2. Samuel 21:19...Elchanan, syn Jaíra Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské...
1. Letopisů 20:5... v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské...

Slova obsahující goliáš: goliáš (3) goliáše (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |