Golan

Hledám varianty 'golan' [ golan ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 4:43...Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení GádGolan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který...
Jozue 20:8...vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i...
Jozue 21:27...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliGolan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s...
1. Letopisů 6:56...dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |