Goga

Hledám varianty 'goga' [ gogu (4) gogovi (5) goga (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Ezechiel 38:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a Tubalu....
Ezechiel 38:3...Panovník Hospodin: Hle, jsem proti toběGogu, velevládce Mešeku a Tubalu! Přivedu si . Vrazím ti...
Ezechiel 38:14...kořisti?' Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj...
Ezechiel 38:16...mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti Gogu, přivedu proti své zemi, aby národy poznaly, se...
Ezechiel 38:21...k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži...
Ezechiel 39:1...jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem...
Ezechiel 39:11...plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od...
Ezechiel 39:15... znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna...
Zjevení 20:8... Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech zeměGoga a Magoga, aby je shromáždil k boji - takové množství,...

Slova obsahující goga: goga (2) magoga (1) synagoga (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |