Gošen

Hledám varianty 'gošen' [ gošen ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 45:10... Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové...
Genesis 46:34...otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) ...
Genesis 47:1... skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi...
Genesis 47:6...bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je...
Genesis 47:27...se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a...
Exodus 8:18...zaplní mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys...
Jozue 10:41...vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se...
Jozue 11:16...celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i pláň Arava - izraelské hory i jejich...
Jozue 15:51... Eštemo, AnimGošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami....

Slova obsahující gošen: gošen (9) gošenském (3) gošenu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |