Gilgal

Hledám varianty 'gilgal' [ gilgal ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 5:9...pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalu a...
1. Samuel 7:16...co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-elGilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael....
Amos 5:5...Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude...
Micheáš 6:5...syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám...

Slova obsahující gilgal: gilgal (4) gilgalského (5) gilgalu (29)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |