Gileádský

Hledám varianty 'gileádský' [ gileádský ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 26:29...(a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský. Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský,...
Soudců 10:3...a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet...
Soudců 11:1...Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl...
Soudců 12:7... Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po...
2. Samuel 19:32...pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále k...

Slova obsahující gileádský: gileádský (5) gileádských (5) gileádským (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |