Gibeonský

Hledám varianty 'gibeonský' [ gibeonský ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 12:4...Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš,...
Nehemiáš 3:7... zámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpy, kde...
Jeremiáš 28:1...na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |