Gibeji

Hledám varianty 'gibeji' [ gibeji ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 19:14..." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočili, aby tam...
Soudců 19:16...z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli...
Soudců 20:14...nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z...
Soudců 20:19..." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti...
1. Samuel 10:10...také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se...
1. Samuel 13:2...horách a tisíc s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil...
1. Samuel 13:16... kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželiGibeji Benjamínově, zatímco Filištíni tábořili v Michmasu....
1. Samuel 14:16...země se chvěla hrůzou z Boha. Saulovi strážníGibeji Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do...
1. Samuel 22:6...objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšiněGibeji, v ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli...
2. Samuel 21:6...sedm jeho potomků. Pověsíme je před HospodinemGibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl...
Ozeáš 5:8...to jejich novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach...
Ozeáš 9:9...tonou ve své zvrácenosti tak jako tehdyGibeji; Bůh si však vzpomene na jejich viny a ztrestá...
Ozeáš 10:9...se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdyGibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |