Gezeru

Hledám varianty 'gezeru' [ gezeru ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 10:33... Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho...
Jozue 12:12... král Lachiše jeden, král Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden, král Gederu jeden...
Jozue 16:3... po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví...
Jozue 16:10...i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce bydlícíGezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes...
Soudců 1:29... Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlícíGezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon...
1. Letopisů 20:4...vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypuklaGezeru válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |