Gezer

Hledám varianty 'gezer' [ gezer ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 21:21...pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinamiGezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města...
2. Samuel 5:25...přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z...
1. Královská 9:15... jeruzalémské hradby, města Chacor, MegidoGezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a...
1. Královská 9:16...Gezer (egyptský vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město...
1. Královská 9:17... Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské...
1. Letopisů 6:52...horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...
1. Letopisů 7:28...s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice...
1. Letopisů 14:16...tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin...

Slova obsahující gezer: gezer (8) gezeru (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |