Geraru

Hledám varianty 'geraru' [ geraru ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 20:1...se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobývalGeraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra...
Genesis 26:1...byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu...
Genesis 26:6...a ponaučení." A tak se Izák usadilGeraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu,...
Genesis 26:26...tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišelGeraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem...
2. Letopisů 14:12...útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se nevzchopili, protože...
2. Letopisů 14:13...spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na a všechna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |