Geršonovi

Hledám varianty 'geršonovi' [ geršonovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 6:17...a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové...
Numeri 3:25...otcovského domu byl Eljasaf, syn LaelůvGeršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování...
Numeri 4:38...Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských...
Jozue 21:6...a Dan a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar,...
Jozue 21:27...připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny...
1. Letopisů 23:6...na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu. Ke Geršonovcům patřili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |