Geršom

Hledám varianty 'geršom' [ geršom ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 2:22...Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem...
Exodus 18:3...spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem...
1. Letopisů 6:1...vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové LevihoGeršom, Kehat a Merari. Synové Geršomovi se jmenovali:...
1. Letopisů 23:15...součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovi: vůdce Šebuel...
Ezdráš 8:2...odešli z Babylonu: Ze synů PinchasovýchGeršom; ze synů Itamarových: Daniel; ze synů Davidových:...

Slova obsahující geršom: geršom (5) geršoma (2) geršomova (1) geršomovi (3) geršomových (2) geršomovým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |