Gelilotu

Hledám varianty 'gelilotu' [ gelilotu ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 15:7...Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí;...
Jozue 18:17... Stáčí se na sever a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni...
Jozue 22:10...Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K...
Jozue 22:11...kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské hranice!" Jakmile to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |