Gedeonově

Hledám varianty 'gedeonově' [ gedeonových (1) gedeonovi (10) gedeonově (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 7:2...od nich, v údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat...
Soudců 7:4...se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k...
Soudců 7:5..." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes,...
Soudců 7:7...všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás...
Soudců 7:9...tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal...
Soudců 7:25...lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom...
Soudců 8:1...na druhou stranu Jordánu. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal...
Soudců 8:21...byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!"...
Soudců 8:27...tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny...
Soudců 8:28...Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal,...
Soudců 8:33...v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a...
Židům 11:32...ještě dál? Není dost času, abych vyprávělGedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |