Gedaliášem

Hledám varianty 'gedaliášem' [ gedaliášem ]. Nalezeno 8 veršù.
Jeremiáš 40:8... která nebyla odvlečena do Babylonu, přišli za Gedaliášem do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan a...
Jeremiáš 40:12...ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu...
Jeremiáš 40:13... a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král...
Jeremiáš 41:1... je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým, přišel Išmael, syn Netaniáše...
Jeremiáš 41:3...povraždil i všechny Židy, kteří byli v MicpěGedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam byli. Druhý...
Jeremiáš 41:6... Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města...
Jeremiáš 41:9... Těla všech zavražděných Išmael naházel za Gedaliášem do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit...
Jeremiáš 43:6...ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechalGedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova - muže, ženy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |