Gedaliáše

Hledám varianty 'gedaliáše' [ gedaliáše ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Královská 25:22... Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu,...
2. Královská 25:23...svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy - Išmael, syn...
2. Královská 25:25... z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a...
Jeremiáš 40:7...svými muži uslyšeli, že babylonský král jmenoval Gedaliáše, syna Achikamova, zemským správcem a že mu svěřil...
Jeremiáš 40:11...pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova. Všichni ti Židé se...
Jeremiáš 41:2... náhle vstal a s těmi deseti muži napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem. Tak...
Jeremiáš 41:4...vojáky, kteří tam byli. Druhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze...
Jeremiáš 41:16...Netaniášův, odvedl z Micpy poté, co zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova. Všechny ty bojovníky, muže,...
Jeremiáš 41:18...jich, protože Išmael, syn Netaniášův, zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova, kterého jmenoval zemským...

Slova obsahující gedaliáše: gedaliáše (9) gedaliášem (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |