Gebu

Hledám varianty 'gebu' [ geby (6) gebu (3) geba (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 18:24... Para, Ofra, Kfar-amona, OfniGeba - celkem dvanáct měst s osadami. Dále Gibeon, Ráma,...
Jozue 21:17...dostali tato města s jejich pastvinami: GibeonGeba, Anatot a Almon - celkem čtyři města...
1. Královská 15:22...chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutky -...
2. Královská 23:8...také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž...
1. Letopisů 6:45... Z území kmene Benjamín dostali GibeonGebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy...
1. Letopisů 8:6...jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: Naaman, Achiáš a...
2. Letopisů 16:6...chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel...
Ezdráš 2:26... Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé RámyGeby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 7:30... Kefiry a Beerotu 743 muži z RámyGeby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 12:29...z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v...
Zachariáš 14:10...jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |