Gebě

Hledám varianty 'gebě' [ gebě ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 13:3...domů. Jonatan pobil filištínskou posádkuGebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé...
1. Samuel 14:5...se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke...
Nehemiáš 11:31... k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byliGebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v Anatotu,...
Izaiáš 10:29...si skladiště. Prošli průsmykem: "PřenocujemeGebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |