Gatu

Hledám varianty 'gatu' [ gatu ]. Nalezeno 20 veršù.
Jozue 11:22...nikdo z Anakovců nezůstal; přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak...
1. Samuel 17:4...tábora vystoupil jejich zápasník jménem GoliášGatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou...
1. Samuel 17:23...řad vystoupil jejich zápasník jménem GoliášGatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel....
1. Samuel 17:52...a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi...
1. Samuel 21:11...dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho...
1. Samuel 27:3... David i jeho muži se tedy usadili u AchišeGatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své...
1. Samuel 27:4... Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi...
1. Samuel 27:11...naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David...
2. Samuel 1:20...tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se toGatu nikdo nedozví, to neohlašují v aškelonských ulicích...
2. Samuel 15:18...i všech šest set mužů, kteří ho následovaliGatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl...
2. Samuel 21:20...mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. TakéGatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který...
1. Královská 2:39... Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsouGatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k...
1. Královská 2:40...v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu,...
1. Královská 2:41...dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu:...
1. Letopisů 7:21...syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodciGatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je...
1. Letopisů 8:13...rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot...
1. Letopisů 20:6...jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došloGatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem...
2. Letopisů 26:6... Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v okolí Ašdodu i jinde na...
Žalmy 56:1... Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajaliGatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají, bojovníci na ...
Micheáš 1:10...můj lid, k Jeruzalému! Nemluvte o tomGatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |