Gatskému

Hledám varianty 'gatskému' [ gatskému ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 27:2...na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho muži...
2. Samuel 15:19...procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u...
2. Samuel 18:2...bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku....
1. Královská 2:39... Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |