Gat cheferu

Hledám varianty 'gat cheferu' [ gat | cheferu ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 19:12Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji.
Jozue 19:13...a vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji...
2. Královská 14:24a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu.
2. Královská 14:25...služebníka Jonáše, syna Amitajova, prorokaGat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je...

Slova obsahující gat cheferu: gat (14) gatam (3) gatem (1) gatského (6) gatskému (4) gatský (1) gatských (2) gatu (22) legatových (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |