Gamaliel

Hledám varianty 'gamaliel' [ gamaliel ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 1:10...z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z ManaseseGamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho...
Numeri 2:20...něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů...
Numeri 7:54... Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná...
Numeri 10:23... syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení Benjamín Abidan,...
Skutky 5:34... Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na...

Slova obsahující gamaliel: gamaliel (5) gamaliela (1) gamalielových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |