Galileji

Hledám varianty 'galileji' [ galileji ]. Nalezeno 15 veršù.
Jozue 12:23... král Doru (z Náfot-doru) jeden, král GojimGalileji jeden, král Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů...
Jozue 20:7...do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy KedešGalileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a...
Jozue 21:32...město pro ty, kdo někoho zabili, KedešGalileji a tato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a...
Matouš 17:22...vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovaliGalileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do...
Marek 1:39...přišel." Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a...
Marek 15:41...ho následovaly a sloužily mu, když byl ještěGalileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do...
Lukáš 2:39...zákona, vrátili se do svého města NazaretuGalileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a...
Lukáš 8:26...do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden...
Lukáš 23:5..."Bouří lid! Učí po celém Judsku! ZačalGalileji a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal...
Lukáš 24:6...Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještěGalileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou...
Jan 4:54... Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonalGalileji druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek,...
Jan 7:1...byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho...
Jan 7:9...čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a zůstalGalileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na...
Skutky 9:31...a poslali do Tarsu. Církve po celém JudskuGalileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v...
Skutky 10:37...víte, co se dělo po celém Judsku; začalo toGalileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |