Galilejci

Hledám varianty 'galilejci' [ galilejci ]. Nalezeny 4 verše.
Lukáš 13:2... protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání,...
Jan 4:45...ve své vlasti v úctě. Když přišel do GalilejeGalilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a...
Skutky 1:11...a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebiGalilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se...
Skutky 2:7..."Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |