Galacii

Hledám varianty 'galacii' [ galacii ]. Nalezeno 5 veršù.
Skutky 16:6...rostly v počtu každý den. Procestovali FrygiiGalacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii...
Skutky 18:23... vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do Efesu...
1. Korintským 16:1...se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvímGalacii: Prvního dne v týdnu každý z vás stranou,...
Galatským 1:2... a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvímGalacii: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána...
1. Petr 1:1...Krista, přistěhovalcům rozptýleným v PontuGalacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, vyvoleným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |