Gádova

Hledám varianty 'gádova' [ gádova ]. Nalezeny 3 verše.
1. Letopisů 6:65...a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, Chešbon a...
Ezechiel 48:28...svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél...
Ezechiel 48:34...straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |