Gádových

Hledám varianty 'gádových' [ gádových ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 2:14...o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu...
Numeri 7:42...syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna...
Numeri 26:18... Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi...
Jozue 13:28... k okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady...
Jozue 22:32...pak vrátili z gileádského kraje od RubenovýchGádových synů do kanaánské země k synům Izraele a podali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |