Gáda

Hledám varianty 'gáda' [ gáda ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 1:14...Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův, z Neftalíma: Achira, syn Enanův...
Numeri 1:24...Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Deuteronomium 33:20..." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i hlavu...
2. Královská 10:33...Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes...
1. Letopisů 12:38...bojovníků připravených k boji. Z RubenaGáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v...
1. Letopisů 29:29...ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše,...
2. Letopisů 29:25...citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |