Ezauovy

Hledám varianty 'ezauovy' [ ezauovy ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 27:22...na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho...
Genesis 36:10... Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky...
Genesis 36:12...Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama...
Genesis 36:13...Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila...
Genesis 36:17...vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové Ezauovy manželky...
Genesis 36:18...to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen...
Deuteronomium 2:8...nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň...
Deuteronomium 2:22...se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |