Ezaua

Hledám varianty 'ezaua' [ ezaua ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 25:26... Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v...
Genesis 25:28...muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila...
Genesis 27:1...tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau....
Genesis 27:15...Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu...
Genesis 27:42...byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a...
Genesis 28:5...Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky JákobaEzaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho...
Genesis 32:12...Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije i matky s...
Genesis 32:14... vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů,...
Genesis 33:1...potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu,...
Genesis 36:9...v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových...
Genesis 36:19...manželky Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové...
Jozue 24:4...- dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal JákobaEzaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob...
Jeremiáš 49:8...se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji....
Jeremiáš 49:10...zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová!...
Abdiáš 1:6...paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak vyloupí jeho poklady! Všichni tví...
Malachiáš 1:2...nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua...
Malachiáš 1:3...praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho...
Římanům 9:13..." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamilovalEzaua jsem však zavrhl." Co na to řekneme? Není Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |