Ester

Hledám varianty 'ester' [ ester (50) ]. Nalezeny 44 verše.
Ester 2:7...se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná,...
Ester 2:8...Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce...
Ester 2:10...ji i s děvčaty přemístil do lepší části harémuEster neprozradila nic o své národnosti a původu, protože...
Ester 2:11...před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co se s děje. Dívky přicházely před krále...
Ester 2:15...byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal...
Ester 2:16...krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester...
Ester 2:17...Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala...
Ester 2:18...ji královnou namísto Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a...
Ester 2:20...Mordechaj místo v královském kancléřstvíEster stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak...
Ester 2:22...se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila králi. Věc se...
Ester 4:4...nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili....
Ester 4:5...se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítlEster si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který...
Ester 4:8...v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že jít za králem...
Ester 4:9...vyprosit jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět...
Ester 4:10...se vrátil a pověděl Ester, co říkal MordechajEster pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí:...
Ester 4:12...dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském...
Ester 4:15...království právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi...
Ester 4:17..." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské...
Ester 5:1...přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní...
Ester 5:2...seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal...
Ester 5:3...a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl král....
Ester 5:4... kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester...
Ester 5:5... "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu,...
Ester 5:6...Ester připravila. Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej...
Ester 5:7...Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání...
Ester 5:12...dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále...
Ester 6:14...Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester...
Ester 7:1... Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester...
Ester 7:2... Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti...
Ester 7:3... králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i...
Ester 7:5...odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn...
Ester 7:6...se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a...
Ester 7:7...do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále nemá...
Ester 8:1...Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester...
Ester 8:2...(který odebral Hamanovi) a dal ho MordechajoviEster pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku....
Ester 8:3...Mordechaje učinila správcem Hamanova majetkuEster pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a...
Ester 8:4... Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstaneEster se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král...
Ester 8:7...na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal...
Ester 9:12...králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset...
Ester 9:13...a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle...
Ester 9:25...pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladitEster ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby...
Ester 9:29...psala spolu s Židem Mordechajem také královna Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdila s veškerou...
Ester 9:31...čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na...
Ester 9:32... Slova ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy. Král Xerxes...

Slova obsahující ester: ester (50) sester (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |