Enocha

Hledám varianty 'enocha' [ enochovi (1) enocha (2) enoch (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 5:18...zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil...
Genesis 5:19...Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed...
Genesis 5:21...žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma...
Genesis 5:22... zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch...
Genesis 5:23...s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dceryEnoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou...
Genesis 5:24...žil celkem 365 letEnoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal....
1. Letopisů 1:3... Mahalalel, JáredEnoch, Metuzalém, Lámech, Noe, Sem, Cham a Jáfet...
Židům 11:5...přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh...
Juda 1:14...tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci...

Slova obsahující enocha: enocha (2) lenocha (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |