Enoš

Hledám varianty 'enoš' [ enoš ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 4:26..." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto...
Genesis 5:10...90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem...
Genesis 5:11...žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dceryEnoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi...
1. Letopisů 1:1...co den po všechny dny svého života. Adam, SetEnoš, Kénan, Mahalalel, Járed...

Slova obsahující enoš: enoš (4) enoše (3) enošovi (1) lenoší (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |