Emorejská

Hledám varianty 'emorejská' [ emorejská ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 21:25...byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech...
Soudců 1:36...domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracímEmorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. ...
Amos 2:10...a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |