Emek achor

Hledám varianty 'emek achor' [ emek (3) | achor ]. Nalezeny 2 verše.
Jozue 7:25Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí.
Jozue 7:26...hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi:...

Slova obsahující emek achor: emek (3) emeku (1) pozemek (11) | achor (3) achorském (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |