Ely

Hledám varianty 'ely' [ ely ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 15:30...kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval...
2. Královská 17:1...Achaze se izraelským králem stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je v...

Slova obsahující ely: bely (2) běžely (1) bolely (1) bučely (1) cely (1) činely (13) doprovázely (2) držely (2) ely (2) elymas (1) elymase (1) jely (1) kráčely (1) ležely (1) manžely (2) mlely (1) napájely (1) neotáčely (2) obdržely (1) odcházely (1) otevřely (8) pelyněk (8) pelyňkem (2) pomřely (1) porážely (1) proselyté (2) proselytu (1) předcházely (1) přihlížely (1) přicházely (1) přinášely (4) přivážely (2) sely (3) scházely (1) slyšely (2) srážely (1) střely (2) šekely (1) šely (1) uslyšely (1) včely (1) vcházely (1) vracely (3) vyhlížely (1) vycházely (1) vynášely (2) vypučely (1) vznášely (2) zakoušely (1) zavřely (5) zbělely (2) zmizely (2) zpuchřely (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |