Elon

Hledám varianty 'elon' [ elon ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 46:14... Pua, Jašub a Šimron. Synové Zabulonovi: SeredElon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi...
Numeri 26:26...po svých rodech: Sered a z něj rod seredskýElon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský....
Jozue 19:43... Ajalon, JitlaElon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat...
Soudců 12:11...pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon...
Soudců 12:12...Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském...
1. Královská 4:9...Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemešElon a Bet-cha-nan; Ben-chesed spravoval Arubot, což...

Slova obsahující elon: aškelon (8) aškelonských (1) aškelonu (4) elon (6) elona (2) elonský (1) chelonova (1) chelonův (4) pelonský (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |