Elkána

Hledám varianty 'elkána' [ elkána ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 6:24... Eleazara a Itamara. Synové Korachovi: AsirElkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn...
1. Samuel 1:1...muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna...
1. Samuel 1:4... Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas obětiElkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám...
1. Samuel 1:8... že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to...
1. Samuel 1:19...Hospodinu, vydali se zpátky domů do RámyElkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni...
1. Samuel 1:21..."Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu...
1. Samuel 1:23...tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede...
1. Samuel 2:11...svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u...
1. Letopisů 6:8... jeho syn Korach, jeho syn Asir, jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir, jeho syn Tachat,...
1. Letopisů 6:11...Elkánovi: Amasaj, Achimot, jeho syn Elkána, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat, jeho syn Eliab,...
1. Letopisů 6:12... jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. Synové Samuelovi: prvorozený Joel...
1. Letopisů 12:7... Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš CharufskýElkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci, Joela...
1. Letopisů 15:23...své znalosti vybrán jako sbormistr. BerechiášElkána byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |