Elihu

Hledám varianty 'elihu' [ elihu ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 12:21...Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, JozabadElihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak...
1. Letopisů 26:7...Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni,...
1. Letopisů 27:18...Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův,...
Job 32:2...se stále považoval za spravedlivého. Avšak Elihu, syn Barachela Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti...
Job 32:4...tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s JobemElihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že...
Job 32:6...muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvemElihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen...
Job 34:1...naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci,...
Job 35:1...námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem...
Job 36:1...- mluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím...

Slova obsahující elihu: elihu (9) elihuova (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |