Eliašiba

Hledám varianty 'eliašiba' [ eliašiba ]. Nalezeny 4 verše.
Nehemiáš 3:20...rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova,...
Nehemiáš 12:10...nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu, Jojada zplodil Jonatana,...
Nehemiáš 12:22... v Jedahiášově rodu Netanel. Levité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů...
Nehemiáš 13:28...cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm Sanbalata Choronského. Proto jsem ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |