Elišama

Hledám varianty 'elišama' [ elišama ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 1:10... syn Chelonův, z Josefových synů: z EfraimaElišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův,...
Numeri 2:18...Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů...
Numeri 7:48... Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa...
Numeri 10:22...prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel...
2. Samuel 5:16... Elišua, Nefeg, JafiaElišama, Eliada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že...
1. Letopisů 3:8... Nefeg, Jafia,  Elišama, Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové...
1. Letopisů 7:26... jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama, jeho syn Nun a jeho syn Jozue...
1. Letopisů 14:7... Nefeg, JafiaElišama, Baaljada a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli,...
Jeremiáš 36:12...síně, kde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama, Delajáš, syn Šemajášův, Elnatan, syn Achborův,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |