Eliášově

Hledám varianty 'eliášově' [ eliášův (3) eliášových (1) eliášovy (1) eliášovi (9) eliášově (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 17:18...dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít...
1. Královská 17:24.... "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po...
1. Královská 18:16...Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal...
2. Královská 1:3...toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvilEliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále...
2. Královská 1:13...ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupalEliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži,...
2. Královská 1:15...ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvilEliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s...
2. Královská 2:14...a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh...
2. Královská 2:15...se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z...
2. Královská 3:11...tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat....
Matouš 17:4...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak....
Marek 9:5...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl...
Lukáš 1:17...Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k...
Lukáš 4:25...není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest...
Lukáš 9:33...tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |