Eleazarem

Hledám varianty 'eleazarem' [ eleazarem ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 20:28... pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z horyEleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům...
Numeri 26:3...schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu...
Numeri 26:63...synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu....
Numeri 31:26...Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |