Eleazarův

Hledám varianty 'eleazarův' [ eleazarův ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 22:31...Manasesovi, líbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům...
Jozue 22:32...před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského...
1. Letopisů 9:20... Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním! Zachariáš, syn Mešelemiášův,...
1. Letopisů 24:6...otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův. Výsledky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |