Eleale

Hledám varianty 'eleale' [ eleale ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 32:3...obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, ChešbonEleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro...
Numeri 32:37...ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli ChešbonEleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla...
Izaiáš 15:4...samé kvílení; slzy se valí po tvářích. ChešbonEleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští...
Izaiáš 16:9...jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčímEleale a Chešbone, vždyť nad tvou sklizní i vinobraním tvůj...
Jeremiáš 48:34...- ten křik není jásotem! Křik z ChešbonuEleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |