Elího

Hledám varianty 'elího' [ elího ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 1:3... Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti,...
1. Samuel 2:11...vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové....
1. Samuel 2:12...zůstal u kněze Elího, aby sloužil HospodinuElího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na...
1. Samuel 3:1...alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo...
1. Samuel 3:12... nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku...
1. Samuel 3:14...se rouhali a on jim v tom nezabránil. ProtoElího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta...
1. Samuel 4:4...na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu...
1. Samuel 4:11...30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. Nějaký Benjamínec...
1. Samuel 14:3...Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu...
1. Královská 2:27...slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také...
Lukáš 3:23...let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho, syna Melchiova, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |