Elíšu

Hledám varianty 'elíšu' [ elíšu ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 19:16...Jehua, syna Nimšiho, za krále nad IzraelemElíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka...
1. Královská 19:19...a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka....
2. Královská 2:9...po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od...
2. Královská 6:32... ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |