Elíšovi

Hledám varianty 'elíšovi' [ elíšovi ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 2:2...na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale...
2. Královská 2:15...na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli...
2. Královská 2:19..."Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se...
2. Královská 4:31...ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když...
2. Královská 6:1...- bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám...
2. Královská 6:15... koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |